Vi er DiverseEksperter

Om DiverseEksperter

DiverseEksperter.dk er et gratis og offentligt tilgængeligt værktøj på rejsen mod fair repræsentation i medierne og et samfund med rollemodeller for alle.

I dag er kun ca. 35 procent af nyhedskilderne i danske medier kvinder, og i erhvervsjournalistikken er skævheden endnu større. Det skal portalen bl.a. være med til at rette op på.

Via portalen samles eksperter, ledere, specialister, talenter og en lang række andre kvinder og nonbinære, som på grund af deres viden, ekspertise eller erfaring alle er relevante mediekilder.

DiverseEksperter.dk er primært et arbejdsredskab for mediernes nyhedsredaktioner - en paraply for eksisterende databaser fra blandt andre KVINFO, Dansk Industris Fremtidens Bestyrelser og Kraks Blå Bog. Den rummer også en lang række nye navne på kvinder, som er eksperter og rollemodeller inden for deres område.

Vores vision

Vi arbejder for en fremtid, hvor alle talenter kan vokse

Vores mission

Vi vil levere en unik og kraftfuld teknologibaseret platform, der synliggør de mange kvindelige og nonbinære talenter, der findes, og ruster dem til at sætte deres talent i spil

FAQ

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vi ved, mange har, når de møder os første gang.

Hvem står bag?

Diverseeksperter.dk er skabt af Divondo ApS, der ejes af hhv. diversitetskonsulent Lisbeth Odgaard Damm og journalist Josefine Volqvartz, samt de frivillige foreninger, Kvindekompagniet og Female Leadership Academy.

Kvindekompagniet er en forening, der bl.a. via kampagneskabelse, events, podcast og tv-produktion skaber tankegods til meningsdannere, med formålet at øge andelen af kvindelige iværksættere og erhvervsledere i Danmark. Vi driver bl.a. de tre podcasts ”Rollemodeller for Alle”, ”KvindeKompagniet” og ”Next Gen – Fremtidens Ejerledere”. Vi har ligeledes udviklet et katalog med lovforslag til erhvervsministeren, samt gennemført workshops og events på Folkemødet for at sikre kontinuert fokus på dagsordenen blandt samfundets beslutningstagere. KvindeKompagniet har sit udspring i det faktum, at kun hver fjerde virksomhed i Danmark er stiftet af en kvinde. Konsekvensen er, at samfundet går glip af idéer, talent, jobskabelse og vækst. En af forklaringerne er manglen på rollemodeller. KvindeKompagniet fokuserer i sit arbejde derfor særligt på rollemodeller og på at fremme kvinders perspektiv på verden, ligesom vores aktiviteter har til formål at skabe inspiration, synlighed og debat - og i sidste ende flere kvindelige iværksættere og kvinder i magtsfæren i Danmark.

Female Leadership Academy er en nonprofitorganisation, drevet af unge professionelle og studerende, der fokuserer på at få flere kvinder i topledelse. Til trods for at Danmark er et land, hvor vi er langt på ligestillingsområdet, er der ét område hvor ligestillingen halter: Der mangler kvinder i toppen af dansk erhvervsliv. Gennem ledelses-akademier bestående af 6 workshops, med deltagelse af inspirerende kvindelige ledere, motiverer og uddanner Female Leadership Academy hvert år universitetsstuderende og unge i starten af deres karriere, således at de bliver klar til at træde ind på direktionsgangene. Foruden akademierne, afholder Female Leadership Academy åbne arrangementer, netværks events, driver podcasten og skriver blogindlæg, alt med det formål at inspirere og informere kvinder som mænd til at handle.

Hvordan kommer jeg med i portalen?

Du kan nominere dig selv til portalen eller andre via nomineringssiden her

Efter nominering gennemgår dennominerede en intern screening for kvalitet og relevans. Herefter modtager du/personen, du har nomineret, en e-mail med en invitation til at indgive dedata, der er nødvendige for, at der kan oprettes en profil i DiverseEksperter.dk.Når disse data er indgivet, bliver profilen validitetstjekket af os og derefteroprettet i portalen.

Hvad er baggrunden for initiativet?

Diversitet i mediebilledet er manglende. Kigger vi overordnet på mediebilledet i dag, viser data følgende:

  • Kvinder udgør 35% af nyhedskilder i medierne, men blot 25% af ekspertkilder. Nyhedskilder indebærer både omtale og udtale, hvorimod ekspertkilder kun indebærer andelen af kilder, der udtaler sig.
  • Andelen af kvindelige ekspertkilder på 25% er en nedgang på 13%point fra 2015. Dvs. kvindelige eksperter er altså mindre repræsenteret end for et par år siden.
  • Fokuseres udelukkende på forskere som ekspertkilder, viser en undersøgelse fra 2021, at kvindelige forskere fra danske universiteter udgør 22% af mediebilledet. Denne andel af kvindelige forskere, der udtaler sig i medierne, er langt under den andel, de udgør på universiteterne. Her udgør de 34% (jf. seneste opgørelser, som dog er fra 2018)

Data viser således, at mediebilledet ikke afspejler virkeligheden. Journalister og redaktioner har fået øje på udfordringen, men de famler efter løsninger.

En tilbagevendende forklaring på denne fortsat lave andel af kvindelige nyhedskilder har været, at kvindelige eksperter er mindre villige til at stille op som nyhedskilde. En anden forklaring har været, at der næsten ikke fandtes kvindelige ekspertkilder på visse områder. Men undersøgelser har vist, at disse argumenter ikke er retvisende.

Dertil kommer, at mange journalister er præget af, på den ene side, korte deadlines som udfordrer tid og mulighed for at søge ud over det kendte kildelandskab, og på den anden side af fasttømrede forestillinger og kønsbias om fx kvinders autoritet, lige som det er tilfældet i resten af samfundet.

Der er således behov for et redskab, der konstruktivt kan udfordre grundvilkår i redaktionsmiljøerne og skabe en ny løsning på et velkendt problem.

Én løsning, der efterspørges, er en let tilgængelig måde at finde kvindelige kilder på. En efterspørgsel, som kildeportalen 'DiverseEksperter.dk' løfter. Vi skaber derfor et værktøj til alle danske nyhedsredaktioner, en kilde-database, som er et arbejdsredskab, der bidrager til bedre, mere repræsentativ journalistik, inden for rammerne af redaktionernes korte deadlines.

Portalen er, for at sikre relevans for aftagerne, udviklet i tæt samarbejde med Dansk Journalistforbund og med input fra journalister fra bl.a. Børsen, Berlingske, Information, Politiken, DR og TV2.

Der er behov for aktiv handling, hvis udfordringen med manglende diversitet i mediebilledet skal kommes til livs. Holdet bag 'DiverseEksperter.dk' mener, at et værktøj, der fremhæver eksperter og rollemodeller er en konkret måde at afhjælpe nogle af de udfordringer, der opleves i redaktionsmiljøerne på.

Hvad er udvælgelseskriterierne for få sin profil i portalen?

Vi screener alle nominerede til DiverseEksperter.dk på de 4 følgende kriterier:

1) Identificerer profilen sig som kvinde eller nonbinær?

2) Har profilen en leder- eller specialiststilling i sit nuværende job?

3) Har profilen et relevant uddannelsesniveau eller en erfaringsportefølje, der understøtter den faglige profil

4) Har profilen opnået bemærkelsesværdige resultater?

Alle spørgsmål vurderes på en skala fra 1-5, og herudfra vurderes det, om profilen er relevant til at indgå i DiverseEksperter.dk.

Vores historie

DiverseEksperter.dk blev lanceret i 2023 som et svar på den manglende diversitet i mediebilledet. Læs mere om dette i vores FAQ nedenfor.

Det startede som et NGO- initiativ i regi af projektet ”Rollemodeller for Alle”, der blev skabt af de to foreninger Kvindekompagniet og Female Leadership Academy. Men for at sikre dets langsigtede bæredygtighed, blev portalen i slutningen af 2023 etableret som en del af sin egen virksomhed, Divondo ApS.

Divondo er en impact tech startup, der gennem søgeportalen DiverseEksperter.dk arbejder for et mangfoldigt Danmark med vækst og lige muligheder for alle. Virksomheden er stiftet i troen på, at synlige og tilgængelige rollemodeller spiller en afgørende rolle for øget diversitet, og med en ambition om at bringe alle talenter i samfundet i spil. Det gælder både i relation til fair repræsentation i medierne og i erhvervslivet – i første omgang med fokus på en mangfoldig skare af kvinder og nonbinære.

Søgeværktøjet DiverseEksperter.dk er et udtryk for den handlekraftige tilgang, Divondo har til at løse diversitetsudfordringerne, og flere tilsvarende konkrete aktiviteter er i støbeskeen.

Divondo er ejet af kreds af diversitetsforkæmpere, som ønsker at løfte i flok sammen med andre aktører for at skabe en fremtid med rollemodeller for alle.